ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร โครงการ The heart of giving.
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนแสงหิรัญ
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2563,14:48   อ่าน 339 ครั้ง
ชื่อผลงาน : พิธีมอบรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563"
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธนพร หวังเทวีวรกุล
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2563,14:36   อ่าน 344 ครั้ง
ชื่อผลงาน : พิธีมอบรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563"
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศิลาดล กิจนิเทศ
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2563,14:35   อ่าน 279 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่อนักเรียน : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2563,14:12   อ่าน 311 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันการตอบปัญหาทางการท่องเที่ยว
ชื่อนักเรียน : 1.เด็กหญิงณัฐชนา คล้ายสอน 2.เด็กหญิงพิยดา จำปางาม
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2563,14:08   อ่าน 294 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันเกมส์ภาษาทางธุรกิจ
ชื่อนักเรียน : 1.เด็กหญิงสรัลภร อลิซาเบธ คอดุลโล 2.เด็กชายคาร์ลอส โฮเซ่ อาร์โรโย
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2563,14:05   อ่าน 203 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ชื่อนักเรียน : 1.เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุขเกษม 2.เด็กหญิงชญานิษฏ์ ดูเรืองรัมย์ 3.เด็กหญิงสุชาวดี สุขดี
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2563,13:54   อ่าน 230 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
ชื่อนักเรียน : 1.เด็กชายธนกฤต คำดี 2.เด็กชายเขมมนัส ฤทธิ์ถาวร
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2563,13:48   อ่าน 162 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ สาขามารยาทไทย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทองแท้
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2563,13:44   อ่าน 180 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ สาขามารยาทไทย
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธีรภัทร ธเนศกุลบุตร
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2563,13:43   อ่าน 209 ครั้ง