สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


เครื่องหมายประจำโรงเรียน

รูปอักษรย่อ   ..อยู่ภายในดวงอาทิตย์ที่ส่องแสง

   ความหมาย   ดวงอาทิตย์   ส่องแสง       แรงฉันใด

                          แสงหิรัญ       ส่องทางให้      ได้ปัญญา