ผลงานนักเรียน
พิธีมอบรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563"
เด็กชายศิลาดล กิจนิเทศ
รายละเอียดผลงาน
พิธีมอบรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓" วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คุณอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี โดยมีนักเรียนของโรงเรียนแสงหิรัญได้รับรางวัล ๒ คน คือ เด็กชายศิลาดล กิจนิเทศ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ เด็กหญิงธนพร หวังเทวีวรกุล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔

โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2563,14:35   อ่าน 99 ครั้ง