ประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการดำเนินงานโรงเรียนแสงหิรัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65
รายงานมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19 (Covid-19) ของโรงเรียนแสงหิรัญ
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
รายงานประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 64
29 เมษายน เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ #ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
โรงเรียนแสงหิรัญมีมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 64
โรงเรียนแสงหิรัญ ขอแจ้งข้อมูลการเปิดการเรียน การสอนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลง
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 64
ประกาศวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 63
หยุดยาว4วันขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขมากๆการ์ดอย่าตกนะคะ ด้วยรักและปรารถนาดี โรงเรียนแสงหิรัญ
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 63
แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1-3 กันยายน 2563
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
เตรียมความพร้อมการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 63
การจำหน่ายชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 63
โรงเรียนเเสงหิรัญ เปิดรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 62