ผลงานนักเรียน
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร โครงการ The heart of giving.
นักเรียนโรงเรียนแสงหิรัญ
รายละเอียดผลงาน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่าน โรงเรียนแสงหิรัญ ร่วมรับโล่และเกียรติบัตร ในโครงการ The heart of giving. ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแบบอย่างการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ในสังคม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 ศูนย์อบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2563,14:48   อ่าน 126 ครั้ง