ผลงานนักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันการตอบปัญหาทางการท่องเที่ยว
1.เด็กหญิงณัฐชนา คล้ายสอน 2.เด็กหญิงพิยดา จำปางาม
รายละเอียดผลงาน
ผลการแข่งขัน งานพาณิชย์ 2019 ผู้ร่วมแข่งขันจาก 11 โรงเรียน ชิงถ้วยรางวัลจาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนแสงหิรัญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ผลการแข่งขันดังนี้ การแข่งขันออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1.เด็กชายธนกฤต คำดี 2.เด็กชายเขมมนัส ฤทธิ์ถาวร ครูผู้ฝึกซ้อมและดูแล ครูพรพิมล มิรัตนไพร และครูเอื้ออังคุณ อานุภาพ การแข่งขันเกมส์ภาษาทางธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 1.เด็กหญิงสรัลภร อลิซาเบธ คอดุลโล 2.เด็กชายคาร์ลอส โฮเซ่ อาร์โรโย ครูผู้ฝึกซ้อมและดูแล ครูมะลิสา พรมพิลา การแข่งขันการตอบปัญหาทางการท่องเที่ยว (เมืองรอง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 1.เด็กหญิงณัฐชนา คล้ายสอน 2.เด็กหญิงพิยดา จำปางาม ครูผู้ฝึกซ้อมและดูแล ครูจันทา ฮวดจึง การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (ตระกร้าใส่ผ้าจากกระดาษ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 1.เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุขเกษม 2.เด็กหญิงชญานิษฏ์ ดูเรืองรัมย์ 3.เด็กหญิงสุชาวดี สุขดี ครูผู้ฝึกซ้อมและดูแล ครูบุญญาพร กังหัน

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>> ผลการแข่งขัน งานพาณิชย์ 2019

โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2563,14:08   อ่าน 79 ครั้ง