ภาพกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2563

โรงเรียนแสงหิรัญ จัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในระหว่างวันที่ 18-21 ส.ค. 2563 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และจัดแสดงผลงานของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่3 เพื่อเปิดโอกาสได้รับการส่งเสริมความรู้และปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์


สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่>>>>>>>กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2563

โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2563,21:46   อ่าน 56 ครั้ง