ภาพกิจกรรม
วันวิชาการ
วันที่ 5 มีนาคม 2563 ฝ่ายวิชาการร่วมกับครูและนักเรียน โรงเรียนแสงหิรัญ จัดกิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 "ภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" โดยได้รับเกียรติจาก นางบัวสร รักกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ได้ให้โอวาทแก่ครู นักเรียน กล่าวเปิดงาน และร่วมรับชมการแสดงความสามารถอันหลากหลายของนักเรียน ดังนี้ การเต้นของนักเรียนชั้น ม.3 วงดนตรีผสมผสาน ไทย-สากล โดยวงดนตรีโรงเรียน ทั้งนี้ ภายในงาน ยังมีนิทรรศการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งมีการจัดแสดงผลงาน ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ฝึกทักษะกระบวนการคิด แก้ไขปัญหา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง

ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ >>>>> 
วันวิชาการ "ภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2563,15:16   อ่าน 237 ครั้ง