ภาพกิจกรรม
กิจกรรมชุมนุมโรงเรียนแสงหิรัญ
โรงเรียนแสงหิรัญ ได้จัดกิจกรรมชุมนุมในทุกช่วงชั้น โดยจัดอย่างหลากหลาย เพื่อสนองความสนใจ ความถนัด เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของนักเรียน เพื่อความเหมาะสมของวัยนักเรียน จึงจัดให้นักเรียนเวียนเข้ากิจกรรมชุมนุม เป็นฐานกิจกรรม ดังนี้ ชุมนุมศิลปะพาเพลิน ชุมนุมกีฬาเพื่อสุขภาพ และชุมนุมเรารักเสียงเพลง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเอง และใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความถนัดของนักเรียนเอง

คลิกเพื่อดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>>>
กิจกรรมชุมนุมโรงเรียนแสงหิรัญ
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2562,14:30   อ่าน 49 ครั้ง