ภาพกิจกรรม
กิจกรรม สัปดาห์วิทย์-คณิต 2562
โรงเรียนแสงหิรัญ จัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้รับการส่งเสริมความรู้และปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม >>>>> กิจกรรม สัปดาห์วิทย์-คณิต 2562

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม >>>>> ประกาศผลรางวัลการประกวดชุดรีไซเคิล

โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2562,14:24   อ่าน 49 ครั้ง