รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุฒิ เจริญสุข (โอ)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น :
อีเมล์ : mazda2dieselturbo@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนพระโขนงอาชีวะสอนขับรถยนต์
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กทม

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 ส.ค. 2562,08:16 น.   หมายเลขไอพี : 171.96.116.3


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล