รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อาทร ภพักตร์จันทร์ (เอ)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น : -
อีเมล์ : artorn0826@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สถานนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3
ตำแหน่ง : ฝ่ายศิลปกรรม
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สถานนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 เม.ย. 2559,21:52 น.   หมายเลขไอพี : 1.47.10.228


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล