รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วินัย อมรประเวศ (นัย)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น : ม.3
อีเมล์ : vinai@bafs.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
ตำแหน่ง : FOREMAN
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ม.ค. 2559,09:48 น.   หมายเลขไอพี : 14.207.195.133


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล